function goToByScroll(id){ $('html,body').animate({scrollTop: $("#"+id).offset().top},'slow'); } $(document).ready(function(){ $().UItoTop({ easingType: 'easeOutQuart' }); });

act2xceedPrivacy Statement

act2xceed respecteert uw privacy en garandeert dat uw gegevens nooit aan derden verkocht of verhuurd worden voor commerciƫle doeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door act2xceed voor die doeleinden waarvoor ze werden opgegeven. De houder van het gegevensbestand is act2xceed, Blekerssingel 35 te Gouda, Kvk-nummer: 54300797.

De volgende gegevens kunnen bij ons bekend zijn:
- informatie die u ons verstrekt via formulieren op papier en op de Website. Dit betreft informatie verstrekt bij het registreren, doorsturen van opmerkingen, vragen en suggesties. Wij kunnen u ook extra informatie vragen wanneer u een vraag stelt of een reactie geeft; - als u contact met ons opneemt, houden we de gegevens van dit contact bij; - details over uw bezoek aan deze Website zoals traffic- en profielanalyses.

Deze gegevens gebruiken wij voor:
- klantenregistratie; - de afstemming van de inhoud van de Website op de gebruikers; - de afstemming van de gebruiksvriendelijkheid van deze Website op de gebruikers en de door hen gebruikte computers; - het voorzien van de gebruiker van diensten die hij aanvraagt of andere informatie zoals promotionele aanbiedingen van act2xceed zelf; - het voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van de Website en de inhoud ervan; - de mogelijkheid u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze Website; - informatieverstrekking aan u over mogelijke aanpassingen.

IP-adres en cookies
Het is voor ons mogelijk om, vanuit het oogpunt van systeembeheer, informatie te verzamelen over uw computer, zoals uw IP-adres, uw operating systeem en het type van uw browser. Daarnaast kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van deze Website aan de hand van 'cookies'. In een cookie kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren die u via een invulformulier opgeeft. Zo hoeft u bij een volgend bezoek niet helemaal opnieuw al uw gegevens in te vullen. U heeft echter zelf de keuze om dit wel of niet te accepteren. Een cookie is een stukje tekst dat op de harde schijf van uw computer staat. Een cookie stelt ons absoluut niet in staat om een opdracht uit te voeren op uw computer en we krijgen hiermee ook geen toegang tot uw persoonlijke bestanden.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage, verbetering en verwijdering van uw gegevens. Neem contact op met onze klantenservice klantenservice@indicator.nl als u niet op de hoogte gehouden wenst te worden van de aanbiedingen van Indicator of als u uw gegevens wenst te wijzigen. Naar uw e-mailadres kunnen wij ook nieuws en informatie over onze producten zenden. U kunt uw e-mailadres voor deze berichten afmelden via 'Online klantenservice'.

Wijzigingen
act2xceed behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de Website of per e-mail aan de gebruikers gemeld worden.

Get in Touch

We kindly invite you to connect & looking forward to hear more from your side.
Address
act2xceed
Blekerssingel 35
2806 AB, Gouda
The Netherlands
Phone:+31 (0)182 511 220
Mobile:+31 (0)6 142 33 629
E-mail:info@act2xceed.com
Skype: jhoogstrate
 
Ask Your Question
Contact form submitted!
We will be in touch soon.